AK DESIGN

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1).

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest: AKdesign Aleksander Kądziela, Rybnicka 12, 44-350 Gorzyce, NIP 647-165-59-10.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem.
 3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. udzielania pomocy: Biegły Rzeczoznawca Mebli, obsługa kursantów, udzielanie informacji o szkoleniach,
  2. nawiązywania i realizacji umów z Klientem.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych. Państwa dane będą przechowywane oraz przetwarzane do czasu udzielenia informacji, realizacji zawartych umów, bądź zakończenia umowy.
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
 7. Prawo wycofania zgody. Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi jednakże realizację umowy.
 8. Skarga do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Site theme: Astra PRO, project XZT.PL
0
  0
  Koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu
  Scroll to Top